18/10/2018
KÜNYE
İmtiyaz Sahibi
Cavit DEMİR
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Gökhan YETKİN
Muhabir ve İnternet Editörü
İsmail ALTIN
Muhabir
Emine SAÇIK
Hukuk Danışmanı
Av. Ahmet İNCE
Av. Ferit ATALAY
Matbaa