27/05/2020
Tüm ilanlar

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BOLU 2. İCRA DAİRESİ 2013/79 TLMT.

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artrmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve ayni yerde 2. artirmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satiş isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart oldugu; birinci artırmadan on gün önce başlamak Üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uvap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildigi takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 04/12/2013

. 1

1.İhale Tarihi : 13/01/2014 giinii, saat 11:00 - 11:10 arası.

2.İhale Tarihi : 28/01/2014 günii, saat 11:00 - 11:10 arası.

İhale Yer i : Akınlar yedi emin oto parkı Karaköy hastane sok.no7/1 Bolu

No

Takdir EdilenDeğeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1

.

25.000,00

1

%1

14db081 Plakalı, VOLKSWAGEN Marka 2011 model cift kabinli gri renkli stepne ve krıko yok orjinal teyibi cd. çalar,enjektörü yok,beyni yok,turbosu yok,arka bagajın muhtelmif yerlerinde çizikleri olan yüriimeyen çalısmayan muhtelif parçaları sökiilmiiş durumda şaftı yok,

(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan örnek 63'e karşılık gelmektedir.