16/01/2021

TAMGÜN YASASI-2

Reşat AYAZ

22 Ocak 2014

Tam Gün Yasası olarak da bilinen 6514 sayılı "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" Resmi Gazete'nin 18.01.2014 tarihli sayısın da yayımlandı. Düzenleme ile Öğretim üyeleri için yapılan değişikler dünkü yazımızda yazmıştık.

Diğer değişiklikler, ise şu şekildedir.

Sağlık personelleri, mesai saatleri dışında da hastane ya da sağlık kuruluşlarına çağrılabilecek.

Sünnet ameliyatlarını sadece doktorlar yapacak. Düzenlemenin yayım tarihinde sünnetçilik yapanlar, 31 Aralık 2014'e kadar faaliyetlerini sürdürebilecek.

Mesai saatleri dışında yüksek öğretim kurumlarından başka yerlerde çalışan öğretim üyeleri, 3 ay içerisinde faaliyetlerini sona erdirmemeleri halinde üniversiteyle ilişikleri kesilecek.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde sözleşmeli profesör ve doçent çalıştırılabilecek.

1 Ocak 2013 tarihinden önce yurt dışında görev yapan doktor ve uzmanlar, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra 6 ay içinde ülkeye dönen ve en az 3 yıl süreyle mesleğini yapanlar, devlet hizmeti yükümlüğünden muaf tutulacak.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personellere karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu tutuklama nedenleri arasında sayılacak.

Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, diğer sağlık kuruluşlarında ayda en az 8 saat nöbet tutacak

Bugünden(18.01.2014) itibaren, sağlık meslek liselerinin hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği haricindeki programlarına öğrenci kaydedilmeyecek. Sağlık meslek liselerinin hemşirelik programına da öğrenci kaydı yapılmayacak.

Kanuna göre, ruhsatsız sağlık hizmeti sunan veya yetkisiz kişilerce sağlık hizmeti verdirenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Ancak, olağanüstü durumlarda acil sağlık hizmeti ulaşana ve sağlık hizmeti devamlılık arz edene kadar sağlık hizmeti veren hekimler ve sağlık görevlileri bu cezaya çarptırılmayacak.

İlaçların internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortamda satışı yapılamayacak. Eczaneler adına internet sitesi açılamayacak. Reçete toplayarak haksız kazanç elde eden eczacılar ile hastane önlerinde hastaların reçetelerini alarak ilaç temin etmeye çalışan kişilere para cezası verilecek.

Kanunla, Anayasa Mahkemesi'nce, Devlet Memurları Kanunu'nun iptal edilen maddesi yeniden düzenleniyor. Bu düzenlemeye göre, memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamayacak, gerçek kişilere, özel hukuk tüzel kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yüksek öğretim kurumlarında çalışamayacak.

Kamu da çalışan Sağlık personeline ödenen nöbet ücretleri yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan nöbetler için yüzde 50 oranında fazla verilecek.

Reşat AYAZ

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun!

Yorum yazın

İsim (Gerekli)
Yorumunuz (Gerekli)

Sayfada yer alan yorumlar kişiye ait görüşlerdir. Yapılan yorumlardan sitemiz hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Yazarın diğer yazıları