24/09/2021

2015 İSTİHDAM VE TEŞVİKLERİ 1

Selman DOĞAN A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

19 Ağustos 2015

2015 yılı istihdam ve teşvik paketi önemli ayrıntılar içermektedir. Firmalar ve işsizlerin faydalanabileceği önemli teşvikler bulunmaktadır. Yeni pakette 2012 yılından beri uygulanmakta olan yeni teşvik sisteminin daha da iyileştirilerek devam edeceği belirtildi. İşgücünün istihdamına yönelik olarak İş-kur kaynaklı istihdamı artırmaya yönelik programlar getirilecektir. Ayrıca toplum yararına çalışma kapsamında 120.000 kişiye istihdam sağlanacaktır. Pakette ayrıca Öz kaynak finansmanına yönelik destekler verilecektir. Ar-Ge ve tasarıma yönelik destekler daha da iyileştirilerek devam edilecektir. İstihdam ve teşvik paketinde açıklanan diğer önemli bir konu da hazine destekli kefalet kapsamının genişletilmesidir. Hazine destekli kefalet sistemi kapsamına İmalatçı KOBİ'ler ile Kadın Girişimciler ilave edilmiştir. Ayrıca teşvik paketinde taşınırların da teminat olarak kullanımını sağlayacak yasal düzenlemelerin başlatılması öngörülmektedir. Buna Göre;
1- 2015 YENİ YATIRIM TEŞVİKLERİ;

a) Yeni yatırım teşvik sistemi 31/12/2015 e kadar teşvik oranları yeniden artırılarak uzatılmıştır. Buna göre ;

Bölgeler

Yatırıma Katkı Oranı (%)

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki

Mevcut

31.12.2015 tarihine kadar başlanılan yatırımlar

Mevcut

31.12.2015 tarihine kadar başlanılan yatırımlar

1

10

15

20

25

2

15

20

25

30

3

20

25

30

35

4

25

30

35

40

5

30

40

40

50

6

35

50

45

60

b) 2014 yılı sonunda uygulaması sona eren vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteğindeki yüksek oran ve süreler, 31/12/2015 tarihine kadar başlanılacak yatırımlar için uygulanmaya devam edilecektir.


Bölgeler


Mevcut


31.12.2015 tarihine kadar
başlanılan yatırımlar

1

2 Yıl

2

3 Yıl

3

3 Yıl

5 Yıl

4

5 Yıl

6 Yıl

5

6 Yıl

7 Yıl

6

7 Yıl

10 Yıl

c) 31.12.2015 tarihine kadar başlanılan yatırımlar, daha yüksek oran ve sürelerde desteklenecektir. Yatırım döneminde vergi indirimlerinde iyileştirmeler yapılmıştır. Yatırım döneminde toplam vergi indirimlerinin; birinci bölgede yüzde 50, İkinci bölgede yüzde 10'dan yüzde 55'e, üçüncü bölgede yüzde 20'den yüzde 60'a, dördüncü bölgede yüzde 30'dan yüzde 65'e, beşinci bölgede yüzde 50'den yüzde 70'e, altıncı bölgede yüzde 80 oranlarında indirim konusu yapılabilecektir. Buna göre Yatırımcılarımızın 2015 ve 2016 yıllarında gerçekleştirecekleri yatırım harcamaları için, yatırım döneminde mevcut diğer tüm faaliyetlerinden elde edecekleri tüm kazançlarına daha yüksek miktarda vergi indirimi uygulanacaktır.
2015-2016 Harcamaları İçin Yatırıma Katkı Tutarının Yatırım Döneminde Uygulanacak Oranları (%)

Bölgeler

önceki durum

Şimdiki
durum

1

0

50

2

10

55

3

20

60

4

30

65

5

50

70

6

80

80

d) İleri teknoloji sınıfında yer alan yatırımlar, öncelikli yatırımlar kapsamına alınacak ve 5. bölge desteklerinden yararlandırılacaktır.

2- İŞGÜCÜ İSDİHDAM TEŞVİKLERİ

a) Özel sektör işyerlerinde 6 ay süreyle İşbaşı Eğitim Programında (İEP) çalışacak kursiyerlere İŞKUR tarafından net asgari ücret ödenecektir.
b) İşverenin kursiyerler için yaptığı harcamalar vergi matrahından düşürülebilecektir.
c) İşbaşı Eğitim Programı sonrası kursiyerler aynı işkolunda işe alınırsa;
– İmalat sektöründe 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay boyunca SGK işveren primi İŞKUR tarafından ödenecektir.
– 2015 Temmuz ayına kadar işbaşı eğitimine başlanmış olması halinde ilave 6 ay daha desteklerden faydalanılabilecektir.
d) Toplum Yararına Çalışma kapsamında ilave 120.000 istihdam sağlanacaktır.

3- HAZİNE DESTEKLİ KEFALETİN KAPSAMI GENİŞLETİLMİŞTİR.
– TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Kanun ile Hazine kaynaklarından kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek 1 milyar TL tutarındaki kaynak 2 milyar TL'ye çıkarılmıştır. böylelikle Kredi Garanti Fonu aracılığıyla 20 Milyar TL tutarına kadar Hazine kefaleti verilebilmesinin önü açılmıştır.

– Bakanlar Kurulu Kararı ile Hazine destekli kefalet sisteminden yararlanabileceklerin kapsamı genişletilmiş ve kapsama İmalatçı KOBİ'ler ile Kadın Girişimciler ilave edilmiştir.
– Yatırım mallarının ve ara malların vadeli ithalatında KKDF oranı yüzde 6'dan yüzde 0'a (sıfır) indirilmekte ve böylece sanayicinin girdi maliyeti azaltılmaktadır.

4- İMALATÇI KOBİ'LERE VE KADIN GİRİŞİMCİLERE İLAVE DESTEK
a) İmalatçı KOBİ'ler:
Mevcut durumda her bir KOBİ için 1,5 Milyon TL ve her bir risk gurubu için 2 Milyon TL olan kefalet limiti, imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin yatırım kredileri için 2,5 Milyon TL'ye, her bir risk grubundaki imalatçı KOBİ'ler için ise 3 Milyon TL'ye çıkarılmıştır.
Ayrıca, diğer KOBİ'ler için 8 yıl olan maksimum vade, imalatçı KOBİ'ler için 10 yıla çıkarılmış, diğer KOBİ'ler için %75 olan kefalet oranı imalatçı KOBİ'ler için %80'e çıkarılmıştır.

b) Kadın Girişimciler:
Kadın girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması ve böylelikle kadın istihdamının artırılması amacıyla yeni bir düzenleme yapılmıştır. Düzenleme ile Kadın Girişimcilerin 100 bin TL'ye kadar ve 5 yıl vadeli kullanacakları krediler için Kredi Garanti Fonu aracılığıyla %85 oranında kefalet imkanı sağlanmaktadır.
5- AR-GE'YE DAYALI SANAYİ YATIRIMLARI İÇİN PROJE VE FİNANSMAN MODELİ
– TÜBİTAK tarafından başta enerji, ulaştırma ve sağlık sektörleri olmak üzere imalat sanayinde hazırlanan projeler Türkiye Kalkınma Bankası aracılığı ile desteklenecektir. Bu kapsamda fizibilite çalışmaları TÜBİTAK tarafından sonuçlandırılacaktır.
– Projeler özel sektör tarafından hayata geçirilecektir. TÜBİTAK gerektiği takdirde bu şirketlere belirli bir süre ortak olabilecektir.
– Projenin finansmanında özel sektör öz kaynak kullanımı yüzde 20 olacaktır. Türkiye Kalkınma Bankası da yüzde 50'ye kadar uygun koşullu finansman desteği sağlayacaktır.
– Tasarım merkezleri, Ar-Ge merkezleri gibi desteklenecektir.
– Ar-Ge ve tasarım personelinin daha esnek çalışmasına olanak sağlanacaktır.
– KOBİ'lerin siparişe dayalı Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri desteklenecektir.

Sorularınız için: selmandoganigu@g

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun!

Yorum yazın

İsim (Gerekli)
Yorumunuz (Gerekli)
 

Sayfada yer alan yorumlar kişiye ait görüşlerdir. Yapılan yorumlardan sitemiz hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Yazarın diğer yazıları