24/09/2021

AZ TEHLİKELİ İŞYERLERİ İŞVERENLERİNE ÖNEMLİ DUYURU!!!

Selman DOĞAN A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

30 Aralık 2015

2016 yılında, çalışan sayısı ondan az olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan (muhasebe ofisleri, avukat ofisleri, basın-yayın işleri, danışma hizmeti veren ofisler, bakkal, market, perakende satış birimleri, toptancılar, Kantinler… gibi) İş Güvenliği konusunda aşağıda belirteceğim hususlar uygulanacaktır.

İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programına katılarak başarılı olan işveren veya işveren vekilleri ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilecektir. Bu uygulamaya katılmayan işveren veya işveren vekilleri 1 Temmuz 2016 itibariyle her ay İş Güvenliği Uzmanı hizmeti almak zorunda kalacak olup bunun karşılığında çalışan sayısına göre değişen her ay 50 – 500 TL. arasında maliyetlere katlanmak zorunda kalacaklardır.

Öncelikle işverenlerin yapması gereken, İşyerlerinin Tehlike Sınıfını belirlemek.

Önce 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 83 üncü maddesine göre belirlenen kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesini dikkate alarak tehlike sınıfınızın ne olduğunu, sonra işyerinizde yapılan asıl işi dikkate alarak bunun doğru olup olmadığını tespit ediniz.

Eğer işyeriniz Az Tehlikeli İşler kapsamında, fakat çalışan sayınız 50'nin altında ise kanunun 6. Maddesi hariç yükümlülüğünüz başlamış ancak bu madde ile yükümlülüğünüzün 1 Temmuz 2016 tarihinde başlayacağını dikkate almalısınız. ( 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 9 – Tehlike sınıfının belirlenmesi )

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu

Eğer işyeriniz Az Tehlikeli İşler kapsamında, fakat çalışan sayınız 50'nin altında ise kanunun 6. Maddesi ile ilgili yükümlülüğünüz 1 Temmuz 2016 tarihinde başlayacaktır. Diğer yükümlülüklerinizle ilgili size kimin yardımcı olacağına karar verin.

İşyeriniz az tehlikeli sınıfta ve çalışan sayınız 50'nin altında olması sebebi ile 1 Temmuz 2016 tarihine kadar zorunluluğunuz olmasa dahi kanunun diğer maddeleri ile ilgili olarak bilgi alınız. ( 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 6 – İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri )

ONDAN AZ ÇALIŞANI BULUNAN VE AZ TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞYERLERİNDEKİ İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLLERİNE YÖNELİK İSG SERTİFİKA PROGRAMI DUYURUSU

Anadolu Üniversitesi ile Bakanlığımız arasında 9 Ekim 2015 tarihinde İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim, Sınav ve Belgelendirme işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Bu kapsamda hazırlanan İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programına katılarak başarılı olan işveren veya işveren vekilleri ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilecektir.

İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programı 29.06.2015 tarih ve 29401 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "İşyerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin" Yönetmeliğe dayanmaktadır. Söz konusu Yönetmelikle; ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, işe giriş ve periyodik muayeneler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

Anadolu Üniversitesince yürütülen bu sertifika programıyla, ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeki işveren veya işveren vekillerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunumuna ilişkin eğitim verilmesi ve bu eğitimin sertifikalandırılması amaçlanmaktadır. Böylece Yönetmelikteki amaç gerçekleşecek ve söz konusu işveren veya işveren vekilleri kendi işyerlerinde bu hizmetleri kendileri yürütebileceklerdir.

Detaylı bilgi için : www.esertifika.anadolu.edu.tr

İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programına Kayıtlar Başladı!

Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Bu kapsamda hazırlanan e-Sertifika Programına katılarak başarılı olan işveren veya işveren vekilleri, ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilecektir.

Kayıtlar 28 Aralık 2015 - 15 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

Başvuru süresince yaşadığınız ildeki AÖF büromuza giderek destek alabilirsiniz. AÖF bürolarımızda bilgisayar ve internet bağlantısı bulunmaktadır. Dilerseniz bürolarımızda görevli personelimizden destek alarak başvuru işlemlerinizi geçekleştirebilirsiniz. Büro adreslerimiz:

https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/aof-iletisim/buro-adresleri

Programın Tanımı

Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında 9 Ekim 2015 tarihinde İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim, Sınav ve Belgelendirme işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Bu kapsamda hazırlanan İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programına katılarak başarılı olan işveren veya işveren vekilleri ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilecektir.

İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programı 29.06.2015 tarih ve 29401 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "İşyerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin" Yönetmeliğe dayanmaktadır. Söz konusu Yönetmelikle; ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, işe giriş ve periyodik muayeneler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

Anadolu Üniversitesince yürütülen bu sertifika programıyla, ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeki işveren veya işveren vekillerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunumuna ilişkin eğitim verilmesi ve bu eğitimin sertifikalandırılması amaçlanmaktadır. Böylece Yönetmelikteki amaç gerçekleşecek ve söz konusu işveren veya işveren vekilleri kendi işyerlerinde bu hizmetleri kendileri yürütebileceklerdir.

Hedef Kitle

Sertifika programının temel hedef kitlesi halihazırda ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeki işveren veya işveren vekilleridir. Ancak gelecekte bu konumda olabilecek kişiler de programa katılarak sertifika alabilecek ve daha sonra belirtilen kapsamdaki işyerlerinde işveren veya işveren vekili olma durumlarında işe giriş ve periyodik muayeneler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebileceklerdir.

Ayrıca bu alana merak duyan 18 yaşından büyük herkes programımıza katılarak eğitim alabilir.

Kapsamı

Sertifika programı kapsamında bir ders kitabı hazırlanmış olup ders kitabında işlenen konular şöyledir:

-İş sağlığı ve güvenliğine genel bakış ve güvenlik kültürü

-Ulusal iş sağlığı ve güvenliği sistemi

-İş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı

-İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı

-İşveren tarafından yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

-İş kazası ve meslek hastalığı kavramı ve getirdiği maliyetler

-İş kazası ve meslek hastalıklarının bildirimi ve hukuki sonuçları

-İş sağlığı ve güvenliğinde risk faktörleri (1) (2) (3)

-İş sağlığı güvenliğinde bireysel ve organizasyonel faktörler

-İş sağlığı ve güvenliğinde tutulması gereken kayıtlar

Başvuru Tarihi ve Kayıt Bedeli

Başvurular internet ortamında 28 Aralık 2015 – 15 Ocak 2016 tarihleri arasındahttp://esertifika.anadolu.edu.tr adresinden yapılacaktır. Kayıt bedeli 250 TL'dir.

Öğrenme Ortamları

Programın öğrenme ortamları;

uzaktan öğretim tekniklerine göre tasarlanmış Ders Kitabı,

e-Sertifika Programları Portalı üzerinden sunulan e-Öğrenme Hizmetleri,

e-Sertifika programlarına kayıt yaptıran katılımcılar bürolarımızdan temin edecekleri uzaktan öğretim yöntemine göre hazırlanmış ders kitabı ve internet ortamında sunulan hizmetlerden yararlanarak eğitim tamamlama sınavına hazırlanmaktadır.

Kitap

Ders kitabı 15 Şubat 2016 tarihinden itibaren 81 ildeki Açıköğretim Fakültesi Bürolarından temin edilecektir.

e-Öğrenme Hizmetleri

e-Öğrenme hizmetleri http://esertifika.anadolu.edu.tr/Portaladresinde yer alan e-Sertifika Programları Portalı üzerinden sunulmaktadır. Katılımcılar 15 Şubat 2016 tarihinden itibaren e-Sertifika Programları Portalında kullanıcı adı ve parolalarını yazarak oturum açtıklarında tüm e-Öğrenme hizmetlerine ulaşabilirler.

Sınavlar

Sınav 7 Mayıs 2016 tarihinde belirli merkezlerde yapılacaktır. Başvuru sırasında adaylar sınav merkezini tercih edebilirler.

Başarı Ölçütleri ve Tamamlama Belgesi

Katılımcıların başarılı olabilmesi için sınavdan 100 tam puan üzerinden 50 puan alması gerekmektedir. 50 ve üzeri puan alan katılımcılar "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi" almaya hak kazanacaktır.

Sınavdan 15 gün sonra adayların başarı durumunu gösteren "Sınav Sonuç Belgesi" internette yayınlanacaktır.

Sınav sonuçları ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilecektir. İSG Hizmetlerini üstlenmek isteyen ve sınavı kazanan işveren veya işveren vekilleri İSG-KÂTİP sistemine internet üzerinden elektronik olarak kendi kayıtlarını yapmaları halinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebileceklerdir.

İSG-KATİP sistemine nasıl kayıt yapılması gerektiği Bakanlık ana sayfasında (http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/csgb.portal) ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal) adresinde duyurulacaktır.

İletişim Bilgisi

Web: http://esertifika.anadolu.edu.tr/

e-Posta: esertifika@anadolu.edu.tr

AÖF Büroları: https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/aof-iletisim/buro-adresleri

Yukarıdaki konularla ilgili olarak, İş Güvenliği Uzmanlarından destek alınız.

Yeni Yılınızı kutlar, esenlikler, mutluluklar ve başarılar dilerim.

Sorularınız için: www.selmandogan.com.tr

selmandoganigu@gmail.com

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun!

Yorum yazın

İsim (Gerekli)
Yorumunuz (Gerekli)
 

Sayfada yer alan yorumlar kişiye ait görüşlerdir. Yapılan yorumlardan sitemiz hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Yazarın diğer yazıları