15/08/2022

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ-2 (OHSAS 18001)

Selman DOĞAN A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

1 Şubat 2016

OHSAS bir rehberdir. Bu rehbere uyum sağlamaya çalışan işletmeler ve firmalar süreç içinde maruz kalabilecekleri kontrol ve cezai sorumluluklarını azaltarak risklerinide düşürecektir. Böyleleikle daha çok yaptıkları işe yoğunlaşabileceklerdir. Yurtdışına ürün gönderecek yada hizmet sunacak işletmelerde OHSAS uygulamasının olması tercihlerde öne çıkmayı sağlamaktadır. Kalite unsurunda ve Pazar geliştirmelerinde önemli bir pay sahibidir. Şimdi OHSAS'ın özelliklerine devam edelim;

Başarılı Bir İSG Yönetim Sistemine;

-Üst Yönetim

-Yöneticiler

-Tüm Çalışanlar

Katılmalıdır.

İSG Yönetim Sistemi Nasıl Kurulur?

1-Planlama(Genel):

Çekirdek Kadro Oluşturulması

Danışman Seçimi(ihtiyaç varsa)

Dış Eğitimlerin Planlanması

Dış Eğitimlerin Alınması

Belgelendirme İçin Tarih Belirleme

Uygulama Planı Oluşturma

2-Uygulama:

Üst Yönetim Toplantısı

Çalışanlarla Toplantı

Politika, Hedef Oluşturma.

Risk Belirleme

Çalışanların Eğitimi

İşletme Dokümanlarının

Oluşturulması(prosedür,talimat,plan,form v.b)

Başlangıç Mahiyetinde Gözden Geçirme de Tespit Edilen Eksiklikleri Giderme

3- Kontrol:

Üst Yönetim Toplantısı

Çalışanlarla Toplantı

Başlangıç Mahiyetinde Gözden Geçirme

İç Denetim

Dış Denetim

4-Düzeltme:

Planlar Revize Edilir.

İç Denetim Eksiklikleri Giderilir

Dış Denetim Eksiklikler Giderilir Başlangıç Mahiyetinde Gözden Geçirmede Tespit Edilen Eksiklikleri Giderme

Kuruluş bunun için bir prosedür oluşturmalıdır ve bu prosedürde;

-Rutin ve rutin olmayan faaliyetler, acil durumlar,

-Taşeronlar ve ziyaretçilerin faaliyetleri,

-İnsan davranışları, kabiliyetleri,

-İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini tehdit eden tehlikeler,

-İşyeri civarında ve kuruluşun kontrolü altındaki faaliyetlerden kaynaklanan tehlikeler,

Kuruluş bunun için bir prosedür oluşturmalıdır ve bu prosedürde;

-İşyerindeki altyapı, teçhizat ve malzemeler,

-Faaliyetler, malzemeler veya sistemde yapılan/ yapılması önerilen değişiklikler,

-Yasal yükümlülükler,

-Proses, tesis, makina, ürün tasarımı göz önünde bulundurulmalıdır.

Kuruluşun risk değerlendirme metodolojisi düzenleyici değil, önleyici olmalıdır.

-Risklerin tanımlanması, önceliğinin belirlenmesi ve kontrollerin uygulanmasını sağlamalıdır.

-Risklerin azaltılmasında aşağıdaki hiyerarşiye uygun hareket edilmelidir:

-Ortadan kaldırma (kaynakta yok etme)

-Yerine koyma (daha az tehlikeli olanla değiştirme)

-Mühendislik kontrolleri (maruziyet süresini kısaltma, maruz kalan kişileri azaltma vb)

-İşaretler, uyarılar, idari kontroller ve eğitim

-Kişisel koruyucu donanım

Kuruluş risk analizi çalışmalarında aşağıdaki unsurları gerçekleştirmek için çalışma yapmalıdır;

1. Tehlikeleri tanımlamak,

2. Etkilenecek kişileri belirlemek,

3. Tehlikenin boyutunu tahmin etmek,

4. Riskin kabul edilip edilemeyeceğine karar vermek,

5. Riski kontrol altına almak,

6. Oluşturulan planı gözden geçirip, iyileştirmek.

Bu süreçte kritik adım 4. adım olan riskin kabul edilebilirliğidir. Çünkü işletmeden işletmeye farklılık gösterir.

Her işletme bunu; yasal yükümlülükleri, kendi İş Sağlığı Güvenliği politikası, uygulamaları ve işletme koşullarına göre belirleyecektir.

Risk Değerlendirmelerde farklı metodlar kullanılabilir önemli olan metodun uygulanabilirliğidir. Bazı risk değerlendirme metodları aşağıdaki gibidir;

-FMEA (Hata Türü ve Etkileri Analizi)

-5x5 Matris Yöntemi

-Olay Ağacı Analizi (Event Tree Analysis)

-Hata Ağacı Analizi (Fault Tree Analysis)

-Karar Matrisi (Decision Matrix)

-Neden – Sonuç Analizi (Cause-Consequence)

-Checklist Kullanarak Birincil Risk Analizi

-İş Güvenlik Analizi (Job Safety Analysis)

-Eğer- İse Yöntemi ...

Kuruluş kendisine uygulanabilen yasal yasal ve diğer İSG şartlarını (uymayı taahhüt ettiği diğer artlar) belirlemeli, bunlara ulaşmak için prosedür oluşturmalıdır.

Bu bilgiler güncel tutulmalıdır,

İlgili taraflara yasal ve diğer şartlar hakkında ilgili bilgiler iletilmelidir.

Yasal ve çevresel prosedürler;

-Türk İş Hukuku mevzuatı

-Ürünün ihraç edildiği ülkenin mevzuatları

-Organize sanayi bölgelerinde bulunan işletmeler için OSB yönetiminin kendi kuralları

-Genelgeler

-Kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan anlaşmalar,

-Bağlı olunan üst kuruluşun kamuya karşı taahhütleri,

-Topluluk şirketlerinin, müşterilerin şartları…

Uygun fonksiyon ve seviyelerde İSG hedefleri oluşturulmalı,

uygulanmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır.

-Hedefler ölçülebilir olmalı, yasal ve diğer şartlara uyma, sürekli iyileşme ve yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi taahhütlerini içermeli, İSG politikasıyla tutarlı olmalı,

-Önemli İSG risklerinin yanı sıra teknolojik seçenekler, mali, işletme ve iş hayatının gerekleri ile ilgili tarafların görüşleri dikkate alınmalıdır.

-Hedefleri gerçekleştirmek için kaynaklar, sorumluk, yöntem ve gerçekleştirme takviminin (termininin) belirtildiği programlar oluşturulup, uygulanmalı, sürekliliği sağlanmalıdır.

Programlar düzenli olarak gözden geçirilmeli ve gerektiğinde yeniden düzenlenmelidir.

İSG ve İSG Yönetim Sisteminin nihai sorumluluğu üst yönetimindir.

Üst yönetim İSG yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması ve

iyileştirilmesi için gerekli kaynakları sağlamalıdır. Bunlar;

-İnsan kaynağı (yetkinlik ve yeterliliğe sahip)

-Uzmanlık becerileri (ehliyet gerektiren durumlar için özel yetenekler)

-Kurumsal altyapı (makina, teçhizat, bina, tesis, donanım, destek hizmetler vb)

-Teknolojik kaynaklar (kuruluşun imkanları ve yasalar çerçevesinde)

-Mali kaynaklar (özellikle de yatırım gerektiren çalışmalar için)

Görev, sorumluluk ve hesap verme durumları belirlenmeli, dokümante edilmeli ve ilgililere duyurulmalıdır.

Yönetim temsilcisi atanmalı ve kimliği çalışanlara ve taşeronlara bildirilmelidir. Yönetim

temsilcisi;

- İSG Yönetim Sisteminin kurulması, uygulanması ve devam ettirilmesini sağlar,

- Gözden geçirme faaliyetleri sonunda iyileştirme önerileri ile sistemin performansı hakkında üst

yönetime rapor sunar.

Kuruluş kendisi için veya kendisi adına, İSG performansını etkileyebilecek görevleri yerine getiren kişilerin eğitim, öğretim veya tecrübe bakımından yeterli olmalarını sağlamalı, bununla ilgili kayıtları muhafaza etmelidir.

Kendi İSG riskleri ve yönetim sistemi ile ilgili eğitim ihtiyaçlarını belirlemeli, eğitim alınması sağlamalı, etkinliğini değerlendirmelidir.

Öncelikle önemli İSG risklerinin hangi işler/ görevler sırasında oluştuğu tespit edilmeli,

bu işleri/ görevleri yapan çalışanların, tedarikçilerin veya yan sanayilerin eğitim/deneyim yönünden yetkin olması sağlanmalıdır.

İSG risklerinin ortaya çıktığı noktalarda çalışacak personelin öğrenim/ eğitim ve deneyimleri belirlenmelidir. Tüm çalışanlar "Riskler ve Risk Yönetimi" konusunda bilgilendirilmelidir.

Sorularınız için: www.selmandogan.com.tr

selmandoganigu@gmail.com

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun!

Yorum yazın

İsim (Gerekli)
Yorumunuz (Gerekli)
 

Sayfada yer alan yorumlar kişiye ait görüşlerdir. Yapılan yorumlardan sitemiz hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Yazarın diğer yazıları