24/09/2021

1 TEMMUZ 2016’YA DİKKAT!!!

Selman DOĞAN A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

29 Haziran 2016

Bu yazımı almış olduğum pek çok telefon üzerine dikkatle okumanızı tavsiye ediyorum. Vermiş olduğum bilgiler sizlerin bu konuda ki eksik bilgi ve bilgilendirmelerinizi gidermek amacıyla kaleme alınmıştır.

2016 yılında, 1 TEMMUZ itibarıyla çalışan sayısı ondan az olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan (Tüm Kamu Kurumları, Kafeler, muhasebe ofisleri, avukat ofisleri, basın-yayın işleri, danışma hizmeti firmaları, her türlü hizmet veren ofisler, bakkal, market, perakende satış birimleri, toptancılar, Araç kiralama ofisleri, Kantinler… gibi) en az 1 SGK’lı çalışanı da olsa İş Güvenliği konusunda aşağıda belirteceğim hususlar uygulanacaktır.

İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programına katılarak başarılı olan işveren veya işveren vekilleri ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilecektir. Bu uygulamaya katılmayan işveren veya işveren vekilleri 1 Temmuz 2016 itibariyle her ay İş Güvenliği Uzmanı hizmeti almak zorunda kalacak olup bunun karşılığında çalışan sayısına göre değişen her ay en az 50 – 500 TL. arasında maliyetlere katlanmak zorunda kalacaklardır.

Öncelikle işverenlerin yapması gereken, İşyerlerinin Tehlike Sınıfını belirlemek.

Önce 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 83 üncü maddesine göre belirlenen kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesini dikkate alarak tehlike sınıfınızın ne olduğunu, sonra işyerinizde yapılan asıl işi dikkate alarak bunun doğru olup olmadığını tespit ediniz.

Eğer işyeriniz Az Tehlikeli İşler kapsamında, fakat çalışan sayınız 50’nin altında ise kanunun 6. Maddesi hariç yükümlülüğünüz başlamış ancak bu madde ile yükümlülüğünüzün 1 Temmuz 2016 tarihinde başlayacağını dikkate almalısınız. ( 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 9 – Tehlike sınıfının belirlenmesi )

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu

Eğer işyeriniz Az Tehlikeli İşler kapsamında, fakat çalışan sayınız 50’nin altında ise kanunun 6. Maddesi ile ilgili yükümlülüğünüz 1 Temmuz 2016 tarihinde başlayacaktır. Diğer yükümlülüklerinizle ilgili size kimin yardımcı olacağına karar verin.

İşyeriniz az tehlikeli sınıfta ve çalışan sayınız 50’nin altında olması sebebi ile 1 Temmuz 2016 tarihine kadar zorunluluğunuz olmasa dahi kanunun diğer maddeleri ile ilgili olarak bilgi alınız. ( 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 6 – İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri )

ONDAN AZ ÇALIŞANI BULUNAN VE AZ TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞYERLERİNDEKİ İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLLERİNE YÖNELİK İSG SERTİFİKA PROGRAMI DUYURUSU

Anadolu Üniversitesi ile Bakanlığımız arasında 9 Ekim 2015 tarihinde İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim, Sınav ve Belgelendirme işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Bu kapsamda hazırlanan İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programına katılarak başarılı olan işveren veya işveren vekilleri ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilecektir.

İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programı 29.06.2015 tarih ve 29401 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “İşyerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin” Yönetmeliğe dayanmaktadır. Söz konusu Yönetmelikle; ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, işe giriş ve periyodik muayeneler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

 

Anadolu Üniversitesince yürütülen bu sertifika programıyla, ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeki işveren veya işveren vekillerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunumuna ilişkin eğitim verilmesi ve bu eğitimin sertifikalandırılması amaçlanmaktadır. Böylece Yönetmelikteki amaç gerçekleşecek ve söz konusu işveren veya işveren vekilleri kendi işyerlerinde bu hizmetleri kendileri yürütebileceklerdir.

Detaylı bilgi için : www.esertifika.anadolu.edu.tr

İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programına Kayıtlar Başladı!

Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Bu kapsamda hazırlanan e-Sertifika Programına katılarak başarılı olan işveren veya işveren vekilleri, ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilecektir.

Anadolu Üniversitesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında 9 Ekim 2015 tarihinde İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim, Sınav ve Belgelendirme işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Bu kapsamda hazırlanan İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programına katılarak başarılı olan işveren veya işveren vekilleri ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilecektir.

İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programı 29.06.2015 tarih ve 29401 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “İşyerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin” Yönetmeliğe dayanmaktadır. Söz konusu Yönetmelikle; ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, işe giriş ve periyodik muayeneler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülebilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

Anadolu Üniversitesince yürütülen bu sertifika programıyla, ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeki işveren veya işveren vekillerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunumuna ilişkin eğitim verilmesi ve bu eğitimin sertifikalandırılması amaçlanmaktadır. Böylece Yönetmelikteki amaç gerçekleşecek ve söz konusu işveren veya işveren vekilleri kendi işyerlerinde bu hizmetleri kendileri yürütebileceklerdir.

Sertifika programının temel hedef kitlesi halihazırda ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerindeki işveren veya işveren vekilleridir. Ancak gelecekte bu konumda olabilecek kişiler de programa katılarak sertifika alabilecek ve daha sonra belirtilen kapsamdaki işyerlerinde işveren veya işveren vekili olma durumlarında işe giriş ve periyodik muayeneler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütebileceklerdir.

Ayrıca bu alana merak duyan 18 yaşından büyük herkes programımıza katılarak eğitim alabilir.

Ders kitabı 81 ildeki Açıköğretim Fakültesi Bürolarından imza karşılığı temin edilecektir.

Başarı Ölçütleri ve Tamamlama Belgesi

Katılımcıların başarılı olabilmesi için sınavdan 100 tam puan üzerinden 50 puan alması gerekmektedir. 50 ve üzeri puan alan katılımcılar “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi” almaya hak kazanacaktır.

Sınavdan 15 gün sonra adayların başarı durumunu gösteren “Sınav Sonuç Belgesi” internette yayınlanacaktır.

Sınav sonuçları ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilecektir. İSG Hizmetlerini üstlenmek isteyen ve sınavı kazanan işveren veya işveren vekilleri İSG-KÂTİP sistemine internet üzerinden elektronik olarak kendi kayıtlarını yapmaları halinde  iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebileceklerdir.

İSG-KATİP sistemine nasıl kayıt yapılması gerektiği Bakanlık ana sayfasında (http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/csgb.portal) ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünün http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal) adresinde duyurulacaktır.

Sonuç olarak;

1-) Az Tehlikeli Firma işverenlerinin yapması gereken öncelikle ya kendisi ya da bir çalışanını Açık Öğretim Fakültesi’nin İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programına kayıt ettirmesi ve sınavı kazanmalarını sağlamak. Bu konuda tüm firmalara muhasebecileri vasıtasıyla bilgi verilmiştir.(Bana göre tehlike sınıfı ayırmaksızın her işverenin katılmasında fayda olacaktır).

2-) Eğer sınava başvuru süresini kaçırdıysanız, panik yapmayın, yeni başvuru ve sınav mutlaka açılacaktır. Bu konuda sizlere tekrar bilgilendirme muhasebecileriniz tarafından yapılacaktır.

3-) İlla 1 Temmuz’da başlamanız gerekli mi? Bu konuda 1 Temmuz tarihi başlangıçtır. Bazı firmalar ve kişilerin, bu konuyu ranta çevirmek amacıyla sizleri korkutmakta ve tedirgin etmekte olduklarını almış olduğum telefonlardan öğrenmekteyim. Temmuz ayı sonuna kadar görüşmelerinizi yaparak en geç 30 Temmuz’da mutlaka çalışmalarınızı neticelendirmenizi tavsiye ederim. Unutmayın 1 Temmuz son değil, 1 Temmuz başlangıçtır.

4-) Kamu Kurumları idarecileri ise öncelikle bünyelerinde bulunan uzman ve hekimlerden destek almaları gereklidir. Eğer bünyelerinde uzman ya da hekim yoksa Temmuz ayı bitiminde sonlanmak kaydıyla kurum dışı bir uzman ya da doktor ile sözleşmeli olarak çalışabilirler.

5-) Daha önce yaptırmış olduğunuz risk analizleri ve acil durum eylem planları çalışmaları geçerli olup, hizmet almaya başladıktan sonra zaten söz konusu çalışmalar güncellenecektir.  

6-) İşyeri Hekimi ve Sağlık raporları konusunda ise 10’dan az çalışanı olan firmalar Aile Hekimlerinden destek alabilirler. 10’dan fazla çalışanı olan firmalar ise mutlaka bir İşyeri Hekimi ile anlaşmak zorundadır.

7-) Sağlık tetkiklerinizi (Akciğer filmi, odyogram, Solunum Fonsiyon Testi, Kan Tahlili vb. gibi) devlet hastanelerinde, özel hastanelerde ya da Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde yaptırabilirsiniz. An cak bu konuda öncelikle İşyeri Hekiminiz çalışma risklerinize uygun olarak hangi tetkiki isterse onu yaptırmanız önemlidir. Hekiminizin bilgisi olmadan gereksiz tetkik yaptırmamanızı tavsiye ederim.     

Yukarıdaki konularla ilgili olarak, tanıdığınız İş Güvenliği Uzmanlarından destek alınız. Bu konuda her zaman bana da danışabilirsiniz. Saygılarımla.

Ramazan Bayramınızı kutlar, esenlikler, mutluluklar ve başarılar dilerim.

Sorularınız için: www.selmandogan.com.tr

selmandoganigu@gmail.com

 

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun!

Yorum yazın

İsim (Gerekli)
Yorumunuz (Gerekli)
 

Sayfada yer alan yorumlar kişiye ait görüşlerdir. Yapılan yorumlardan sitemiz hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Yazarın diğer yazıları