18/10/2021

AZ TEHLİKELİ SINIFTA ERTELEME KANUNU

Selman DOĞAN A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

Selman DOĞAN A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
19 Nisan 2019

AZ TEHLİKELİ SINIFTA ERTELEME KANUNU

1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan ve 10 ve altında işçi çalıştıran az tehlikeli işyerlerinin işçilerine iş sağlığı ve güvenliği hizmeti verme zorunluluğu 1 Temmuz 2020’ye kadar ertelendi.

Ayrıca 10 ve altında işçi çalıştıran işyerlerini ilgilendiren bu düzenlemenin kapsamı da genişletilerek 50 ve altında işçi çalıştıran işyerleri de dahil edildi. Böylece az tehlikeli gruba giren 50 ve altında işçi çalıştıran işyerlerinde de işveren, kendi eğittiği iş sağlığı ve güvenliği uzmanı aracılığıyla hizmet alabilecek, ayrıca dışarıdan hizmet almasına gerek kalmayacak.

İşyeri Hekimliği ise, düzenleme ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan mikro işletmeler için de uygulamanın kapsamı genişletilerek aile hekimleri ve kamu sağlık hizmet sunucularından hizmet alınabilmesi, ayrıca işyeri hekimi atamasına gerek kalmayacağı için işverenler aylık iş güvenliği ve iş sağlığı ödemesine gerek kalmamıştır.

- 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun; "

a) 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "10'dan az” ibaresi "50'den az” şeklinde,

b) 15’inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "10'dan az" ibaresi "50'den az” şeklinde,

c) 30’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (6) numaralı alt bendinde yer alan "10'dan az" ibaresi "50'den az”şeklinde, değiştirilmiştir."

Gerekçe:  

Madde ile

a) 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işverenler veya işveren vekilleri tarafından yürütebilmesi,

b) Yürürlükteki Kanuna göre, 10'dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri, çalışanları için sağlık raporlarını aile hekimleri ve kamu sağlık hizmet sunucularından alabilmektedir. Düzenle me ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan mikro işletmeler için de uygulamanın kapsamı genişletilerek aile hekimleri ve kamu sağlık hizmet sunucularından hizmet alınabilmesi,

c) Ayrıca, 10'dan az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta ye r alan iş yerleri için yönetmelik çıkarma yetkisi, yapılan diğer değişikliklere uyum sağlanması bakımından 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerini de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

"MADDE 74 - 6331 sayılı Kanun’un 38’inci maddesinin birinci fırkasının (a) bendinin (l) numaralı alt bendinde yer alan "1/7/2017” ibaresi "1/7/2020” şeklinde değiştirilmiştir.”

Gerekçe:

Madde ile

4857 sayılı İş Kanunu’nun mülga 81’inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için 6331 sayılı Kanun’un 6’ncı ve 7’nci maddelerinin 1/7/2020 tarihinde yürürlüğe girmesi amaçlanmaktadır.

2017 ‘den 2020‘ye 3 yıl erteleme yapılan kısım; İSG-Katip sisteminde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı için İSG-Katip ataması yapılarak, işyerlerinin periyodik ziyaretlerle olası meslek hastalıkları ve iş kazalarına karşı önleyici yaklaşımla profesyonel hizmetler alınmasıdır. Bunun dışında tüm işverenler ve çalışanlar İSG Mevzuatının tamamından sorumludur.

1 Ocak 2013 tarihli 6331 Sayılı İSG Kanunu ile; Kamu kurumları ile az tehlikeli sınıfta yer alan 50’den az çalışanı olan işletmelere aşağıdaki işveren yükümlülükleri resmi gazetede yayımlanarak devreye alınmış durumdaydı ve halen devam etmektedir. İSG-Katip ataması ile alınabilecek sürekli iş sağlığı güvenliği hizmeti zorunluluğu 2017‘den 2020‘ye 3 yıl ertelense dahi aşağıda bazı başlıkları verilen hizmetler OSGB firmalarından alınmaya devam edecektir. Hali hazırda OSGB firmalarıyla sözleşme yapmış olan firmalar cezai müeyyidesi olan yasal bir zorunluluk olmasa da bir gereklilik olarak İSG hizmeti almaya devam edebilecekleri gibi aşağıda bazı başlıkları verilen zorunlu hizmetleri alarak sadece İSG-Katip atamasını kaldırabilirler.

1. İSG Risk Değerlendirme Raporu Hazırlanması

2. Acil Durum Planları, Yangın, Tahliye Eğitimi ve Tatbikatları

3. Tüm Çalışanların Sertifikalı İSG Eğitimi Alınması

4. Çalışanlar arasından belirli kişilerin ilkyardımcı sertifikası alması

5. Koruyucu donanım ve ekipmanların belirlenmesi, tedariği, eğitimi

6. Personel görev tanımlarının, İSG Talimatlarının ve prosedürlerin hazırlanması

7 . İşyerinde kullanılması gereken iş güvenliği işaretlerinin belirlenmesi

Ortam ölçümleri, mühendislik kontrolleri ile işe ve işyerine özgü diğer İSG gerekliliklerinin yerine getirilmesi halen söz konusudur.

İşveren Hangi Durumlarda Sıkıntı Yaşayabilir?

İş Kazası, Meslek Hastalığı, Çalışan Şikayeti, Denetim, Sigorta işlemleri, Yangın gibi afetlerde; işverenden İSG kanunu yükümlülükleri sorgulanacaktır. İşveren veya yetkili işveren vekili,  eğitim ve sınav ile alınabilen “İSG Sertifikasına” sahip ise kuruluşundaki İSG yükümlüklerini ve  sorumluluğunu üstlenebilecektir. Ancak işin ehline bırakılmasının daha akıllıca olacağı kanısındayız.

İşyerinizin Tehlike Sınıfınızı Ne Olabilir?

Az Tehlikeli Sınıflar: Eczaneler, Lokantalar, Oteller, Okullar, Yurtlar, Kreşler, Perakende Mağazalar, Marketler, Apartmanlar, Büroda hizmet verenler (avukatlar, muhasebeciler, gümrükçüler, emlakçılar, reklam ajansları…)  Basit tarzda tekstil imalatı ve gıda imalat ve satış işleri vb…

Tehlikeli Sınıflar; Berberler, Dişçiler, Kuaförler, Film Yapım Şirketleri, kasaplar, ayakkabı ve mobilya gibi bazı fabrikalar…

Çok Tehlikeli Sınıflar; Yapı – İnşaat Sektörü, Maden – Metal – Kimya Sanayi, Hastaneler…

Konu ile ilgili durumunuzu çevrenizde tanıdığınız İş Güvenliği Uzmanlarına ücretsiz olarak danışabilirsiniz.

Bundan sonra ne olacak;

  1. Öncelikle erteleme hususu bir kanundur ve kanunun gerekliliği yerine getirilmelidir.
  2. 2020 sonrası hazır olmak için; Az Tehlikeli Firma işverenlerinin yapması gereken öncelikle ya kendisi ya da bir çalışanını Açık Öğretim Fakültesi’nin İşveren ve İşveren Vekili İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri e-Sertifika Programına kayıt ettirmesi ve sınavı kazanmalarını sağlamak. Bu konuda tüm firmalara muhasebecileri vasıtasıyla bilgi verilmiştir ve verilmeğe devam edilmektedir. Bu konuda daha önce ve 14 Ağustos 2016 dan itibaren sınavlar tertip edilmiştir. Ve bu sınavlar tekrarlanacaktır. Bu konuda çalışmalarınızı tamamlayınız.
  3. Bu kanun bir daha ertelenir mi? Bu konuda söyleyeceğim tek şey şudur; artık bunun son erteleme olacağı ve 01.07.2020 tarihinden itibaren, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda zorunluluklar, yerine getirilmesidir.

Sorularınız için: selmandoganigu@gmail.com

 

 

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun!

Yorum yazın

İsim (Gerekli)
Yorumunuz (Gerekli)
 

Sayfada yer alan yorumlar kişiye ait görüşlerdir. Yapılan yorumlardan sitemiz hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Yazarın diğer yazıları